Wyszukiwanie

Jak zdawano egzaminy na prawo jazdy w I półroczu 2011r. PDF  Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Damian   
Środa, 03 Sierpień 2011 10:01

Ilość egzaminów i zdawalność

Zakończyło się I półrocze 2011r. i jest to dobra okazja i stosowny czas, aby spojrzeć wstecz i  dokonać pewnych podsumowań i ocen. Warto więc zastanowić się, czy minione 6 miesięcy było dobrym okresem dla osób ubiegających się o wymarzone prawo jazdy? Jaki to był  czas dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, w którym kandydaci na kierowców zmagają się z trudami egzaminacyjnymi?
W WORD w Częstochowie w I półroczu 2011r. przeprowadzono łącznie ( w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy) 8 220 egzaminów teoretycznych oraz 19 391 egzaminów praktycznych. Wskaźnik zdawalności ogólnej, czyli odsetek osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu wyniósł 76,4% z teorii oraz 30,2% z egzaminów praktycznych. Szczegółowe porównanie  ilości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych (w rozbiciu na poszczególne kategorie prawa jazdy) w I półroczu 2010r. wobec I półrocza 2011r. przedstawia tabela 1.

 

 

 

Już na pierwszy rzut oka widać, że mieliśmy do czynienia z kolejnym okresem, podczas którego wystąpił dalszy spadek ilości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych – w odniesieniu do I półrocza ubiegłego roku ilość tych egzaminów zmniejszyła się o 12,1%. Podobna tendencja wystąpiła również w zakresie egzaminów praktycznych. Dokładne zestawienie  ilości przeprowadzonych egzaminów praktycznych (w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy) w I półroczu 2010r. w stosunku do I półrocza 2011r. ilustruje tabela 2 .

 

 

 

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że ilość przeprowadzonych egzaminów praktycznych zmalała o 17,7%. Niestety jest do dość znaczny spadek i  nic nie wskazuje na to, że ta niekorzystna tendencja ulegnie odwróceniu lub chociażby zatrzymaniu.
Niepokojące zjawisko zaobserwowano w zakresie posiadanej przez kandydatów na kierowców, wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu drogowego. Świadczy o tym zmniejszenie wskaźnika zdawalności z egzaminów teoretycznych z poziomu 78,8% do wartości 76,4% pomimo tego, że baza pytań egzaminacyjnych pozostała praktycznie bez zmian. Można więc wysnuć wniosek, że kandydaci przystępujący w I półroczu br. do egzaminów na prawo jazdy, byli z teorii nieco gorzej przygotowani, aniżeli osoby egzaminowane  w analogicznym okresie   2010r. Biorąc natomiast pod uwagę egzaminy praktyczne – tutaj można przyjąć, że zdawalność (w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy) na tych egzaminach była taka sama, jak w ubiegłym roku i ukształtowała się na poziomie  30,2%. Z powyższego wynika, że poziom wyszkolenia  kandydatów w zakresie praktycznych umiejętności bezpiecznego kierowania pojazdem, nie uległ istotnym zmianom.

Egzaminy w zakresie kat. „B” prawa jazdy

Jak w poprzednich latach, tak i obecnie najbardziej popularną kategorią prawa jazdy, o jaką ubiegają się kandydaci na kierowców -  była i nadal pozostaje - kategoria „B”. Przypomnijmy - takie prawo jazdy uprawnia do kierowania samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. W zakresie tej kategorii prawa jazdy w I półroczu br. przeprowadzono odpowiednio 7 153 egzaminów teoretycznych oraz 16 947 egzaminów praktycznych. W stosunku do pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku  wystąpiło dalsze, znaczne zmniejszenie ilości przeprowadzonych egzaminów – w odniesieniu do części teoretycznej o 14,3%, a egzaminów praktycznych o 19,4%. Nieznacznie zmniejszyła się zdawalność na tych egzaminach – wobec  teorii o 2,7% (z 77,8% do 75,1%), a na egzaminach praktycznych o 1,6% (z 29,2% do 27,6%). Z przykrością należy stwierdzić, że nie są to zadowalające wskaźniki – szczególnie w odniesieniu do egzaminów praktycznych - tym bardziej, że w tym okresie nie było żadnych zmian przepisów, które w jakikolwiek sposób zwiększyłyby wymagania egzaminacyjne.

Z ostatniej chwili …

Od dnia 1 sierpnia br. (poniedziałek), w naszym Ośrodku egzaminy praktyczne w zakresie prawa jazdy kategorii "B" przeprowadzane  są nowymi pojazdami marki SUZUKI SWIFT. Pierwsze dni sierpnia „pokazują”, że ta zmiana była korzystna dla kandydatów na kierowców, gdyż więcej osób - niż do tej pory – uzyskuje pozytywny wynik egzaminu ! ! !
Miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i coraz więcej osób z zadowoleniem i uśmiechem na twarzy, opuszczać będzie częstochowski Ośrodek egzaminacyjny...

 
Autor: Grzegorz Nowak