Wyszukiwanie

Zmiany w uprawnieniach do kierowania pojazdami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Damian   
Wtorek, 11 Październik 2011 10:48

W dzisiejszym artykule omówię zmiany w uprawnieniach do kierowania jakie wprowadza ustawa o kierujących pojazdami  w dniu wejścia jej w życie, tj. 11.02.2012r.


Nowym uprawnieniem, które wprowadza ustawa jest prawo do kierowania motorowerem.
Od 11.02.2012r. pojazdem tym będą mogły kierować tylko osoby posiadające prawo jazdy kat. A1,A,B1,B,C1,C,D1,D. Przestanie istnieć karta motorowerowa, natomiast prawo jazdy kat.AM uprawniające do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim będzie możliwe do uzyskania po 19.01.2013r.
Znowelizowane zostało pojęcie motoroweru. Już nie tylko pojazdy z silnikiem spalinowym, ale również z silnikiem elektrycznym znajdą się pod tym określeniem.
Motorower – to pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³ lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45km/h.

Najwięcej zmian dotyczyć będzie motocyklistów. Najniższa w tym zakresie:
kat A1 -  uprawniać będzie do poruszania się motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej  0,1 kW/kg a poza tym:

  • motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW,
  • motorowerem i czterokołowcem lekkim.

Nowością jest określenie stosunku mocy do masy własnej motocykla.
Spowoduje to, że posiadając prawo jazdy kat.A1 -  masa własna motocykla, którym się będziemy mogli poruszać, np. motocykla mającego moc 11 kW nie będzie mogła być mniejsza niż 110 kg, a przy mocy np. 8 kW nie będzie mogła być mniejsza niż 80 kg.
W związku z tym młodzi oraz niedoświadczeni kierowcy będą mieli do dyspozycji motocykle poruszające się z mniejszymi prędkościami i z mniejszymi przyspieszeniami.
Dopiero po co najmniej dwóch latach będą się mogli ubiegać o wyższe uprawnienia motocyklowe.
Kat. A -  poza uprawnieniem do poruszania się motocyklem została poszerzona o uprawnienie do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim.
W późniejszym terminie ustawa wprowadzi pośrednią kategorię A2

Kat. B1  została powiązana z wprowadzonym pojęciem czterokołowca i będzie uprawniać do poruszania się nim oraz motorowerem.
Określenie czterokołowca  i czterokołowca lekkiego było podane w artykule „Czterokołowce w ustawie o kierujących pojazdami”  z 13 września 2011r.

Niewielka zmiana następuje w przypadku tzw. kategorii zawodowych.
Kat. D1 będzie uprawniać do poruszania się autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8m.
Zmiana w stosunku do aktualnie obowiązujących uprawnień dotyczy określenia maksymalnej długości autobusu.

Uprawnienia kat. B,C1,C,D1,D, dodatkowo zezwolą na kierowanie czterokołowcem, natomiast kat. T – czterokołowcem lekkim i motorowerem.

Autor: Sambor  Witold