Wyszukiwanie

Prawo jazdy kat. "A" w przyszłości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Damian   
Poniedziałek, 07 Listopad 2011 13:44
Podstawowym  aktem  prawnym  regulującym prawa i obowiązki kierowców  będzie już niedługo nowa  ustawa  „O  kierujących  pojazdami”,  nad  którą  pracowano  od  blisko  10  lat. arlamentarzyści  Sejmu  i  Senatu  minionej  kadencji  wspólnie  z  Ministerstwem  Infrastruktury  wypracowali,  uchwalili  a  prezydent  swoim  podpisem  zatwierdził  kolejny  akt  prawny, który... w wielu środowiskach wzbudził mnóstwo kontrowersji.
 
 
 
Społeczeństwu   zabrano  możliwość  uzyskania  prawa  jazdy  kat. „A”
 
Nie  ważne  ile  masz  lat  -  20,  30  czy  50,  od  11 lutego 2012r.  uprawnienie  do  kierowania  pojazdami  w  zakresie  kat. „A” prawa jazdy,  będzie  dla  Ciebie  niedostępne.
To  jest  kara  za  to,  że  uwierzyłeś,  iż  ustawodawca  potrafi  czytać  to,  co  wypracował  i  uchwalił.
 
Prawo  jazdy  kat. „A1”  będzie  możliwe  do  uzyskania  tak , jak  do  tej  pory - po  osiągnięciu  16 lat.
Prawo  jazdy  kat. „A”  można  będzie  uzyskać  w  dwojaki  sposób:
  1. mając  ukończone  20 lat  i  posiadając  prawo  jazdy  kat. „A2”  od  co  najmniej  2 lat,
  2. mając  ukończone  24 lata.
Problem  tkwi  w  tym,  że  oba  te  sposoby  uzyskania  prawa  jazdy  kat. „A”  będą  możliwe dopiero po  19 stycznia 2013r.,  natomiast  dotychczasowe  warunki  uzyskiwania  prawa  jazdy tej  kategorii  przestaną  obowiązywać  już od 11  lutego 2012r..
Osoby, które  nie  posiadają  tego  uprawnienia, a  chcące  w  przyszłym  sezonie  jeździć  motocyklami   o  większej  mocy,  muszą  się  pośpieszyć  i  zdobyć  prawo  jazdy  w  warunkach  zimowych  bądź  też poczekać  do  2013 roku.
       W  przypadku  części  tzw.  „zawodowych”  kategorii  prawa  jazdy,  nowa  ustawa  podnosi  minimalny  wiek.  I tak dla  kategorii:
  1. C, C+E, – do  ukończenia  21 lat,
  2. D, D+E – do ukończenia  24 lat.
Osoby  ubiegające  się  o  te  uprawnienia  będą  również  musiały,  oprócz  orzeczenia  lekarskiego,  uzyskać  orzeczenie  psychologiczne  o  braku  przeciwwskazań  psychologicznych  do  kierowania  pojazdami.  Dotyczyć  to  będzie  także  osób  ubiegających  się  o  prawo  jazdy  kat. C1, C1+E, D1 i D1+E.
       Kolejną  istotną  zmianą,  jaką  wprowadza  nowa  ustawa  o  kierujących...  jest  koniec  z  bezterminowym  prawem  jazdy.
Uprawnienie  do  kierowania  pojazdami  w  zakresie  kategorii:
  1. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T prawa jazdy– będzie  wydawane  na  okres  15 lat,
  2. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E – będzie  wydawane  na  okres    5 lat.
Okres  ważności  uprawnień  wymienionych  w  pkt 2  będzie  przedłużany  przez  Starostę  po  przedłożeniu  orzeczenia  lekarskiego  i  psychologicznego  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  i  psychologicznych  do  kierowania  pojazdami  lub  orzeczenia  lekarskiego  i  psychologicznego  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  i  psychologicznych  do  pracy  na  stanowisku  kierowcy.
Okres  ten  będzie  przedłużany  na  wniosek  osoby  zainteresowanej  (za  opłatą  oraz  po  uiszczeniu  opłaty  ewidencyjnej)  w  formie  wymiany  prawa  jazdy.

Co  5 lat, każda  osoba  przedłużająca  prawo  jazdy  kategorii  wymienionych  w  pkt 2,  będzie  ponosić koszty z tytułu:
  • badań  lekarskich  (do 200zł),
  • badań  psychologicznych  (do 200zł),
  • wydania  prawa  jazdy  (84zł),
  • opłaty  ewidencyjnej  (1,5euro),
Dodatkowo   osoby  wykonujące  zawód  kierowcy, muszą odbyć szkolenie  okresowe, którego koszt wynosi obecnie ok. 600zł.

Jak  z  powyższego  wynika,  wszystkie koszty związane z przedłużaniem ważności uprawnień (czytaj: wymianą dokumentów), kolejny raz kładzie się na barki społeczeństwa, czyli…. każdego z nas. 
Trzeba mieć tylko  nadzieję,  że  te pieniądze,  które  zapłacimy - wpłyną  na  polepszenie  jakości stanowionego  prawa  i  poprawę  stanu bezpieczeństwa  na polskich drogach.

                                                                                       Autor:  Witold Sambor