Wyszukiwanie

Rowerzyści wrócli na drogi PDF Drukuj Email
Wpisany przez kuba   
Czwartek, 10 Maj 2012 14:02
Wg  raportu  Głównej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  2011r.  w  stosunku  do  roku  2010  zanotowano  wzrost  liczby  kolizji  i  wypadków  drogowych.  Należy  szczególnie  zwrócić  uwagę  na  wyraźny  wzrost  w/w  zdarzeń  z  udziałem  rowerzystów.  W  2011r.  liczba  wypadków  z  udziałem  rowerzystów  stanowiła  12%  ogółu  wypadków,  a  liczba  rowerzystów,  którzy  ponieśli  śmierć  w  tychże  wypadkach  stanowiła  7,5%  ogółu  zabitych  w  wypadkach. 

Łącznie  w  2011r.  w  4654  wypadkach  drogowych  zginęło  314  rowerzystów,  a  4142  zostało  rannych.Ustawa  z  dnia  1 kwietnia 2011r.  o  zmianie  ustawy – Prawo  o  ruchu  drogowym…  wprowadziła  szereg  zmian  w  zakresie  ruchu  rowerowego  doprowadzając  polskie  prawo  o  ruchu  drogowym  do  zgodności  z  Konwencją  Wiedeńską.  Celem  tych  zmian  jest  poprawa  bezpieczeństwa  rowerzystów  na  polskich  drogach. Przypomnijmy  kilka  istotnych  zmian,  które  obowiązują  już  od  roku.

1. Na  naszych  drogach  pojawiają  się  dwa  nowe  elementy:

-  pas  ruchu  dla  rowerów,  który  jest  częścią  jezdni  przeznaczoną  do  ruchu  rowerów  w  jednym  kierunku.

Pasem  ruchu  dla  rowerów  mogą  poruszać  się  tylko  rowery. Zmieniło  się  jednak  pojęcie  roweru.  Jest  nim  pojazd  o  szerokości  do 0,9m  poruszany  siłą  mięśni  ludzkich  ( a  więc  również  trójkołowiec ),  może  być  wyposażony  w  napęd  elektryczny  zasilany  napięciem  nie  wyższym  niż  48V,  o  mocy  250W,  która  stopniowo  maleje  do  zera  przy  osiągnięciu  prędkości  25km/h

- śluza  rowerowa,  która  jest  częścią  jezdni  na  wlocie  skrzyżowania  na  całej  szerokości  jezdni  bądź  wybranego  pasa ruchu  i  jest  przeznaczona  do  zatrzymania  rowerów  celem  zmiany  kierunku  jazdy  bądź  ustąpienia  pierwszeństwa  przejazdu  na  skrzyżowaniu. Rowerzyści  mogą  ominąć  inne  pojazdy  i  zatrzymać  się  przed  nimi  w  oczekiwaniu  na  możliwość  przejazdu  przez  skrzyżowanie.

   

 

2. Na  skrzyżowaniu  i  bezpośrednio  przed  nim  zezwala  się  na  jazdę  środkiem  pasa  ruchu,  jeśli  pas  ten  umożliwia  opuszczenie  skrzyżowania  w  więcej  niż  jednym  kierunku.

3. Kierujący  rowerem  może  wyprzedzać  inne  niż  rower  powoli  jadące  pojazdy  z  prawej  strony.

4. Rowerzysta  jadący  na  wprost  po  jezdni,  pasie  ruchu  dla  rowerów,  drodze  dla  rowerów  lub  innej  części  drogi  ma  pierwszeństwo  przed  kierującym  pojazdem  skręcającym  w  drogę  poprzeczną.

5. Dopuszcza  się  wyjątkowo  jazdę  po  jezdni  kierującego  rowerem  obok  innego  roweru  lub  motoroweru,  jeżeli  nie  utrudnia  to  poruszania  się  innym  uczestnikom  ruchu  albo  w  inny  sposób  nie  zagraża  bezpieczeństwu  ruchu  drogowego.

6. Wyjątkowo  dozwolone  jest  korzystanie  z  chodnika  lub  drogi  dla  pieszych  przez  kierującego  rowerem  jeśli:

- opiekuje  się  osobą  w  wieku  do  10 lat,  kierującą  rowerem,

- szerokość  chodnika  wzdłuż  drogi,  po  której  ruch  pojazdów  jest  dozwolony  z  prędkością  większą  niż  50km/h,  wynosi  co  najmniej  2m  i  brakuje  wydzielonej  drogi  dla  rowerów  oraz  pasa  ruchu  dla  rowerów,

- warunki  pogodowe  zagrażają  bezpieczeństwu  rowerzysty  na  jezdni  (śnieg,  silny  wiatr,  ulewa,  gołoledź,  gęsta  mgła ).

 7. Dopuszcza  się  przewóz  dzieci  w  przyczepie  przystosowanej  konstrukcyjnie  do  przewozu  osób,  ciągniętej  przez  rower  lub  wózek  rowerowy.

 Przypomnijmy  również,  że  kierowca  pojazdu  zbliżającego  się  do  oznakowanego  przejazdu  dla  rowerzystów,  obowiązany  jest  zmniejszyć  prędkość  tak,  aby  nie  narazić  na  niebezpieczeństwo  rowerzystów  znajdujących  się  w  tych  miejscach  bądź  na  nie wjeżdżających. Ponadto kierujący pojazdem w takiej sytuacji, ma także obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe.

Witold Sambor