Wyszukiwanie

Nowy taryfikator punktów karnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez kuba   
Wtorek, 29 Maj 2012 14:30

 9 maja br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane – od dłuższego czasu zapowiadane -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wprowadzające nowy taryfikator punktów karnych. Po upływie 30 dni, czyli od 9 czerwca br. kierowcy łamiący zasady ruchu drogowego będą zdecydowanie surowiej karani za swoje wykroczenia.

 Zmiany mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie dzieci, pasażerów oraz pieszych. W rozporządzeniu zapisano głównie te wykroczenia, które są najbardziej niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego oraz te, które występują najczęściej.

Innym powodem, dla którego znowelizowano dotychczas obowiązujące przepisy, była konieczność doprecyzowania niektórych określeń budzących  największe wątpliwości interpretacyjne; usprawnienie funkcjonowania ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz wpisanie do  rozporządzenia  nowych naruszeń, którym dotychczas nie była przypisana określona liczba punktów karnych.

Rozporządzenie przewiduje m.in. zaostrzenie kar za takie zachowania, jak: utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru, korzystanie z telefonu komórkowego w niedozwolony sposób, naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie, parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych oraz przewożenie pojazdem pasażerów w sposób niezgodnie z przepisami Kodeksu drogowego. Konsekwencją zwiększenia liczby punktów za poszczególne naruszenia przepisów ruchu drogowego będzie konieczność zachowania przez kierowców większej ostrożności na drodze, co powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz punktów karnych przypisanych  niektórym wykroczeniom w ruchu drogowym:

 1. Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych – 5 pkt (dotychczas 0 pkt)
 2. Rozmowa przez telefon komórkowy – 5 pkt (dotychczas 0 pkt)
 3. Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie – 2 pkt (dotychczas 0 pkt)
 4. Wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 pkt (dotychczas 0 pkt)
 5. Zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych – 3 pkt (dotychczas 0 pkt
 6. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt (dotychczas 0 pkt)
 7. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt (dotychczas 0 pkt) 
 8. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) – 2 pkt (dotychczas 0 pkt)
 9. Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) – 6 pkt (dotychczas 3 pkt)
 10. Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1 pkt
 11. Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną, a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1 pkt)
 12. Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
 13. Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
 14. Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach – 5 pkt (dotychczas 0 pkt)
 15. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)
 16. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (dotychczas 5 pkt)
 17. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)
 18. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 9 pkt
 19. Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)
 20. Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt (dotychczas 3 pkt)
 21. Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

Powyższy wykaz to tylko niektóre wykroczenia, którym przypisano określoną ilość punktów karnych. Pełna lista wszystkich wykroczeń i odpowiadająca im ilość punktów zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012r. Nr  87,poz.488).

Zachęcam wszystkich kierowców do uważnej lektury tej „karnej listy” i apeluję o kształtowanie „bezpiecznych nawyków” w czasie kierowania pojazdem . Wszystko po to, aby każdy z nas czuł się coraz bezpieczniej na drodze. Wszyscy musimy mieć świadomość, że

 Bezpieczna droga, to nasza wspólna sprawa !!!

Grzegorz  Nowak