Wyszukiwanie

Bezpieczna szkoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez kuba   
Czwartek, 06 Grudzień 2012 10:39
W myśl słów K. Neumana „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym" nauczyciele i pracownicy Gimnazjum w Lelowie dokładają wszelkich starań, aby szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów. Profilaktyka bezpieczeństwa dotyczy szczególnie fizycznych zagrożeń, na które narażeni są uczniowie, dlatego dla nauczycieli i pracowników gimnazjum organizowane są szkolenia, konsultacje i narady pozwalające zapoznać się z problematyką zagrożeń oraz opracować strategie przeciwdziałania.

Gimnazjum w Lelowie już od kilku lat bierze czynny udział w programie „Szkoła bez przemocy”, mającym na celu przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. W czerwcu tego roku w ramach Dnia bez przemocy, został zorganizowany m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej połączony z omówieniem wybranych elementów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W listopadzie tego roku każda z klas gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji. W czasie prelekcji poruszano zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, niebezpieczeństwem zażywania środków uzależniających itp.

                    W związku z wejściem w życie z dniem 19.01.2013r. nowej  ustawy „ O kierujących pojazdami”, która wprowadza m.in. nową kategorię prawa jazdy tzw. „AM” zamiast popularnej karty motorowerowej, dyrektor gimnazjum zorganizował dla młodzieży spotkanie poświęcone problematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ostatnim akcentem spotkania z uczniami był egzamin na kartę motorowerową przeprowadzony jeszcze na tzw. starych zasadach. Egzamin przeprowadzony został bardzo profesjonalnie i skrupulatnie przez egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.


 

Dla uczniów zaprezentowane zostały także filmy dydaktyczne poświęcone problematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałaniu przemocy i patologiom społecznym. Przeprowadzono także liczne prelekcje tematyczne z tego zakresu.

Ryszard Suliga