Wyszukiwanie

Młodzi bezpieczniejsi na drodze – konkursy PDF  Array Drukuj Array  Email
Wtorek, 07 Czerwiec 2011 07:01

W ramach swojej statutowej działalności, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie podejmuje szereg różnorakich działań w zakresie  poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podstawowe znaczenie odgrywa  tutaj  działalność edukacyjna polegająca na propagowaniu zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym wśród jego uczestników poprzez m.in. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniach dzieci i młodzieży itp.

W dniu  14 kwietnia 2011r. w WORD w Częstochowie odbył się Okręgowy Ogólnopolski  Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Do konkursu przystąpiło 9 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego oraz miasta Częstochowy. Uczniowie pisali testy sprawdzające  znajomość przepisów ruchu drogowego i  historię motoryzacji; wykonywali zadania  z zakresu obsługi motocykla;  zadania praktyczne z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych oraz  jazdę sprawnościowo - szybkościową samochodem osobowym  po wyznaczonym torze.Pracę drużyn oceniało jury w składzie:
1.    Magdalena Wszołek - Kuratorium Oświaty w Katowicach,  Delegatura w Częstochowie,    
2.    Barbara Klimczak - Komenda Miejska Policji w Częstochowie,
3.    Maciej Machnik  - Komenda Miejska Policji w Częstochowie,
4.    Ewelina Jelonek - Komenda Miejska Policji w Częstochowie,
5.    Ryszard Suliga - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,
6.    Sabina Matera - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,                    
7.    Krzysztof Zbrojkiewicz - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie
                                         
W wyniku przeprowadzenia konkurencji wchodzących w zakres konkursu, ostateczna kolejność drużyn była następująca:
I  miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lublińcu,
II  miejsce - Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie,
III  miejsce - Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku,
IV miejsce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie,
V miejsce - Zespół Szkół Nr 1 w Myszkowie,
VI miejsce - Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie,
VII miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu,
VIII miejsce - Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie,
IX miejsce - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Częstochowie.

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowały się  2 drużyny:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lublińcu w składzie:
1. Krzysztof Gambuś
2. Krystian Cyprys
3. Michał Ziaja
  • Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie w składzie:

1. Grzegorz Piotrowski
2. Karol Kwiędacz
2. Patryk Wiśniewski

Po zakończeniu konkursu  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Maciej Wawrzkiewicz oraz Naczelnik Wydziału  Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie podinsp. Stanisław Kubacki  wręczyli uczestnikom konkursu dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez WORD w Częstochowie.